Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا بیان شد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس از بازدید و سرکشی مشترک کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی و اداره صمت پردیس از فروشگاه های سموم در سطح شهرستان خبر داد.

بازدید و سرکشی از فروشگاه های عرضه سموم سطح شهرستان پردیس

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران گفت: بازدید و سرکشی مشترک کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی و کارشناس اداره صنعت ، معدن و تجارت پردیس از فروشگاه های عرضه سموم در سطح شهرستان پردیس در حال اجراست.

سید محمد قریشی هدف از این بازدیدها را بررسی پروانه تاسیس فروشگاهها، پروانه اشتغال به کار مسئولین فنی و وضعیت سموم عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی فروشگاه ها و عرضه سموم در شهرستان و تاثیر آن ها بر سلامتی جامعه و محیط زیست گفت: متقاضیان فروشندگی های سموم، قبل از اقدام به فروش سموم باید پروانه بهره برداری فروشندگی سموم را از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان دریافت کنند

قریشی خاطرنشان کرد: باتوجه به وجود سموم غیرمجاز در شبکه توزیع سموم، از کشاورزان تقاضا می شود جهت جلوگیری از وارد آمدن صدمه به محصولات کشاورزی و آلودگی بیش از پیش محیط زیست، سموم مورد نیاز خود را طبق حواله های کلینیک های گیاه پزشکی یا واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی، از فروشگاه ها و عاملین مجاز فروش سموم و دارای پروانه تهیه کنند

وی تاکید کرد: فروش سموم تاریخ گذشته ممنوع بوده و با توزیع کنندگان آن برخورد قانونی خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید