Iranian Agriculture News Agency

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: به استناد ماده 92قانون خدمات کشوری، طرح آموزشی_نظارتی سلامت اداری به همت این مدیریت درسال جاری اجرایی می شود.

اجرای طرح آموزشی-نظارتی سلامت اداری در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

به گزارش ایانا در استان تهران، سید حامد امیرآبادی زاده در مورد طرح آموزشی-نظارتی سلامت اداری گفت: این طرح با هدف افزایش سطح آگاهس پرسنل، افزایش سطح نظارتی و ارتقای سلامت اداری در سال 99 اجرا می شود.

وی ادامه داد: براساس این برنامه که با مشارکت کلیه مدیران سازمان تدوین شده، مدیران ستاد و شهرستان ها، نسبت به آموزش همکاران ذیربط در سطح سازمان و شهرستان های 16گانه استان، در خصوص قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری اقدام و بر نحوه اجرای این موارد، نظارت داشته و گزارش مربوطه را به صورت دوره ای به مدیریت های بازرسی و حراست منعکس خواهند کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید