Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم از تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز خبر داد و گفت: 60مورد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی شهرستان با دستور قضایی تخریب شد.

آزادسازی 9هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رباط کریم

به گزارش ایانا در استان تهران، علیرضا حیدری اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 60مورد تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شامل دیوارکشی وتفکیک غیرمجاز با دستور قضائی توسط مدیریت جهاد کشاورزی وبا همراهی وتامین امنیت ازسوی کارکنان خدوم ناجا تخریب شد.

وی ادامه داد: با انجام این عملیات قلع و قمع، در روستاهای حصارمتر و پیغمبر شهرستان رباط کریم 9 هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی منطقه آزادسازی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید