Iranian Agriculture News Agency

مدیر شیلات و امور آبزیان استان تهران در جلسه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه گفت: این شهرستان با تولید 40 درصد کل ماهی سردآبی استان تهران، رتبه اول را دراستان به خود اختصاص داده است.

تولید 40 درصد ماهیان سردآبی استان تهران در شهرستان فیروزکوه

به گزارش ایانا در استان تهران، کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه باحضور فرماندار شهرستان ، معاون برنامه ریزی و اداری، مالی فرماندار، مدیر شیلات و آبزیان استان تهران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و روسای ادارات مربوطه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه مسائل و مشکلات واحدهای پرورش ماهی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

نظری مدیر شیلات و آبزیان استان تهران ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه افزود: شهرستان فیروزکوه با تولید 40 درصد کل ماهی سردآبی استان تهران، رتبه اول را دراستان یه خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: هم چنین فیروزکوه در خصوص تولید بچه ماهی نیز با تولید 60 میلیون قطعه  بچه ماهی رتبه اول  استان و کشور به شمار می رود.

فرازی مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه با بیان مطالبی درخصوص عملکرد واحدهای پرورش ماهی گفت: باتوجه به قابلیت های خوب شهرستان در تولید ماهیان سردآبی برای اولین بار در فیروزکوه درسال 98 یکی از واحدهای  پرورش ماهی سردآبی شهرستان به عنوان نمونه کشوری انتخاب شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید