Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی دماوند در گفتگو با ایانا:

مدیر جهاد کشاورزی دماوند از تخریب ۷۹مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

 ۷۹مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی دماوند تخریب شد

به گزارش ایانا در استان تهران، حسین اردلانی در این خصوص اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوطه، ساخت و سازهای غیر مجاز اراضی کشاورزی سربندان و آبسرد شهرستان دماوند تخریب شد.

وی ادامه داد: در این عملیات قلع و قمع، یک مورد بنا به مساحت۴۰ متر مربع و ۷۸ مورد دیوار کشی به طول ۸۲۸۰ متر که به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی مناطق سربندان و آبسرد احداث شده بود، تخریب شد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند، در عملیات انجام شده در مجموع 79 مورد ساخت وسازهای غیر مجاز تخریب شد، که مجموع مساحت آزاد سازی شده به ۱۰۴۴۰۰ متر می رسد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید