Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس با اشاره به برگزاری کـارگروه رفع تداخلات در شهرستان، بر لزوم دقت در انجام کار با سرعت وهماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و اهمیت فعال تر شدن جلسات کارگروه درشهرستان تاکید کرد.

کـارگروه رفع تداخلات در شهرستان پردیس تشکیل جلسه داد

به گزارش ایانا در استان تهران، نشست رفع تداخلات شهرستان پردیس با موضوع رفع تداخل پلاک های ۲۷( کردنبرد) و ۳۴(زردستان) در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، باحضور روسای ادارات منابع طبیعی، ثبت اسناد و اداره مالیات برگزار شد. 

قریشی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پردیس، با اشاره به اینکه نحوه اجرای قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است، بر لزوم دقت و انجام کار با سرعت وهماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و اهمیت فعال تر شدن جلسات کارگروه درشهرستان تاکید کرد و مواردی را در این خصوص برشمرد.

مسئول امور اراضی ، کلیاتی در خصوص مسائل مرتبط با رفع تداخلات مطالبی را بیان کرد.

اعضای حاضر در جلسه پس از بیان دیدگاه ها  و نظرات خود، نسبت به امضاء نقشه های مربوطه به منظور ارسال به کمیسیون استان، اقدام نمودند که به زودی با پیگیری و پس از تایید نهایی، محدوده اراضی ملی و مستثنیات به طور دقیق مشخص و پیش زمینه کاداستر اراضی کشاورزی فراهم می شود .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید