Iranian Agriculture News Agency

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ورامین اعلام کرد: با اجرای احکام قضایی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ببش از هزارمتر از ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ورامین امروز تخریب شد.

تخریب ببش از هزارمتر از ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ورامین

به گزارش ایانا در استان تهران، محسن بنائیان افزود: براساس دستورات قضایی اخذ شده از دادستان شهرستان ورامین مبنی بر قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی، برابر قانون تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در بخش مرکزی تخریب شد.

وی ادامه داد: ۳۰ متر بنا و ۱۰۰۰ متر دیوار کشی با اجرای این احکام قضایی، قلع و قمع وبه حال سابق بازگشت داده شد.

بنائیان خاطرنشان کرد: به دنبال اجرای این عملیات، مالکین موظف شد حداکثرظرف مدت ۱۰روز نسبت به جمع آوری نخاله های و مصالح موجود اقدام کنند و در غیر این صورت برابر قانون و مقررات اقدام خواهد ش

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید