Iranian Agriculture News Agency

با اجرای 250 حکم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه؛

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر از تخریب۲۵۰مورد از تغییرکاربری و ساخت و ساز های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: به این ترتیب 110هکتار از اراضی کشاورزی اسلامشهر آزادسازی شد.

110 هکتار از اراضی کشاورزی اسلامشهر آزادسازی شد

محمد بحیرایی در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران گفت: با همکاری شهرداری ناحیه ۷ منطقه ۱۸ و همچنین شهرداری احمداباد مستوفی در راستای مفاد قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی،۲۵۰مورد از ساخت و ساز های غیر مجاز شامل دیوار، بنا، فنس، پرچین، استخر، کرسی چینی، تانکر، تفکیک های غیرمجاز وهمچنین سایر مصادیق تغییرکاربری تخریب شد.

وی ادامه داد:  این عملیات در بخش چهاردانگه و با حضور نماینده دادگاه بخش چهاردانگه و سایرعوامل اجرایی و انتظامی بخش و همچنین عوامل بخشداری و عوامل اجرایی شهرداری ناحیه ۷ منطقه ۱۸ و احمداباد مستوفی و همچنین جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر صورت گرفت.

بحیرایی تصریح کرد: این موارد در راستای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون و براساس دستور قضایی صادره در راستای قانون موضوعه از سوی رییس  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه صورت پذیرفت.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر ضمن تشکر از زحمات دستگاه محترم قضایی بخش چهاردانگه و شهرداری احمداباد مستوفی و ناحیه ۷ منطقه ۱۸گفت: به دنبال اجرای این عملیات قلع و قمع، حدود یکصد و ده  هکتار از اراضی زراعی قریه ترشنبه آزاد سازی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید