Iranian Agriculture News Agency

مسئولین استانی و شهرستانی بخش زراعت و حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان تهران از طرح گندم انتخاب مشارکتی تراکم مناسب کاشت ( P.D.T ) بازدید کردند.

بازدید از طرح 1.5هکتاری مقایسه تراکم کاشت گندم در شهرستان ری

به گزارش ایانا در استان تهران، مدیر زراعت سازمان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری از طرح گندم PDT انتخاب مشارکتی تراکم گیاهی در  1.5هکتار بازدید کردند.

مررعه الگویی طرح انتخاب مشارکتی میزان تراکم  (P.D.T) در شش سطوح تراکم  شامل 180-160-240-220-200 بذر در هکتار در اراضی کشاورزی روستای امین آباد بخش قلعه نو شهرستان ری  در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ایجاد شد.

این طرح درخصوص افزایش راندمان تولید و تشخیص بهتر و کاهش  بذرمصرفی و کاهش هزینه های تولید در حال اجراست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید