Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا بیان شد:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان پردیس از اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک روستایی بر روی گله های گوسفند بومی ایران و تولید گوسفند اصلاح شده با کیفیت بالای گوشت یا شیر وچند قلوزایی در دامداری های شهرستان خبر داد.

اجرای طرح اصلاح نژاد دام سبک در شهرستان پردیس

محمد قریشی در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران، از اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک روستایی بر روی گله های گوسفند بومی ایران (شال) با آمیزش دو نژاد  خارجی (لاکن و رومانوف) و تولید گوسفند اصلاح شده با کیفیت بالای گوشت یا شیر و چند قلوزایی در دامداری های شهرستان خبر داد.

وی ادامه داد: این طرح که با هدف افزایش چندقلوزایی و در نتیجه افزایش بهره وری گله ها انجام گرفته و نتایج بسیار موفق بوده است و همچنین افزایش کیفیت و میزان گوشت و کاهش چربی لاشه را موجب می شود.

مدیر جهاد شهرستان پردیس اظهار کرد: کاهش سن بلوغ جنسی و بره های متولد شده و بهبود درآمد وضعیت اقتصادی دامداران از مزایای این طرح می باشد.

وی افزود: با برنامه ریزی و مدیریت مناسب می توان 2  زایش را در سال از هر دام مولد ولی با حداکثر تعداد بره زایی با توجه به چند قلو زایی انتظار داشت.

گفتنی است اصلاح نژاد «به نژادی» که از اولویت‌های دامی  وزارتخانه جهاد کشاورزی است و در جهت افزایش تولید شیر و دوقلو زایی و بهبود کیفیت گوشت و تولید بیشتر انجام می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید