Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا بیان شد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات از اجرای طرح "پایش، دیده بانی کنترل ومبارزه با آفات همگانی" در بیش از یک هزارهکتار از مزارع غلات این شهرستان از اسفندماه تاکنون خبر داد.

دیده بانی، کنترل ومبارزه با آفات همگانی در یک هزارهکتار از مزارع غلات شمیرانات

ایلکا در گفتگو با ایانا در استان تهران، با بیان این مطلب اظهار کرد: طرح "پایش، دیده بانی کنترل ومبارزه با آفات همگانی" از اسفندماه در مزارع سطح شهرستان شمیرانات آغاز شده است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در 11هکتار از مزارع تاکنون گفت: سطح دیده بانی از ابتدای طرح1063 هکتار و 593هکتار نیز در هفته سوم فروردین سطح دیدبانی شده است.

ایلکا گفت: اولین نقطه مبارزه شیمیایی شمیرانات، روستای سوادر بوده که در سطح 11هکتار مبارزه شیمیایی صورت گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات، وضعیت توپوگرافی منطقه را کوهستانی اعلام کرد و افزود: پوشش قالب منطقه بوته های گون است که شروع به جوانه زنی و سبز شدن کرده و تراکم پوشش گیاهی ، متوسط با رطوبت کافی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید