Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران در خصوص عملیات مبارزه شیمیایی در سطح مزارع غلات گفت: مبارزه با علف های هرز مزارع تا کنون در سطح حدود 2 هزار و 100 هکتار صورت گرفته است.

پایش مزارع و استمرار مبارزه با علف‌های هرز در شهرستان تهران

جبرئیل برادری در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران، با اعلام این خبر گفت: پایش مزارع غلات از حیث علفهای هرز، سن گندم و سایر آفات و بیماریها از مهمترین اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان تهران است.

وی افزود: در خصوص مبارزه با علف های هرز به تفکیک بیش از هزار و 250 هکتار نازک برگ و بیش از هزار و 310 هکتار پهن برگ در مزارع گندم مورد سمپاشی قرار گرفته است.

برادری ادامه داد: همچنین در سطح مزارع جو بیش از 450 هکتار علف های هرز پهن برگ و بیش از 410 هکتار نازک برگ سمپاشی شده است. در مزارع کلزا نیز در حدود 170 هکتار مبارزه صورت گرفته است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران، با بررسی های مستمر و پیگیری شبکه مراقبت و پیش آگاهی شهرستان، سن بصورت پراکنده و نرم سن گندم بسیار پایین تشخیص داده شده است و تا کنون هیچگونه بیماری از جمله زنگ زرد در مزارع مشاهده و گزارش نشده است.

برادری با بیان اینکه عدم مبارزه با علف های هرز خسارت بین 30 تا 50 درصدی به مزارع وارد می کند و سبب افت کمی و کیفی محصول می شود، تصریح کرد: از کشاورزان درخواست می شود به توصیه های کارشناسان شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در خصوص مبارزه با علف های هرز و نیز زمان آغاز مبارزه با سن گندم و سایر آفات و بیماری ها توجه لازم را داشته باشند و به موقع نسبت به کنترل شیمیایی اقدام نمایند تا از بروز هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید