Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا عنوان شد:

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با حضور در مزارع غلات این شهرستان، عملیات اجرایی طرح مدیریت کنترل و مبارزه با علف‌های هرز در اراضی کشاورزی منطقه را مورد بازدید و ارزیابی قرار داد.

مبارزه با علف های هرز در 20هزارهکتار از مزارع غلات شهرستان ورامین

محسن بنائیان در حاشیه بازدید از مزارع غلات که با هدف بررسی فعالیت شبکه های مراقبت دولتی و خصوصی مبارزه با علفهای هرز و سن غلات انجام شد، در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان تهران اظهار داشت: طرح کنترل و مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۲۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم و جو ورامین و با هدف مدیریت علف‌های هرز انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: وجود علف‌های هرز در مزارع علاوه بر این که خساراتی را برای محصول به همراه دارد، در هنگام خرید محصول تضمینی گندم نیز کشاورزان را با مشکل مواجه کرده و از ارزش محصول آنان می‌کاهد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: برای دست‌یابی به هدف خودکفایی در تولید گندم، نیاز است که با آفات و علف‌های هرز مبارزه جدی صورت گیرد و در صورتی که مبارزه با علف‌های هرز به درستی صورت نگیرد، تا ۳۰ درصد به محصول آسیب وارد می‌شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح در ۱۱ هزار هکتار از اراضی زیر کشت غلات ورامین گفت: با توجه به شرایط مساعد هوا و کاهش میزان رطوبت، از کشاورزان درخواست می‌شود تا زیر نظر مروجین کشاورزی، نسبت به سمپاشی مزارع خود اقدام کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید