Iranian Agriculture News Agency

در گفت‌وگو با ایانا مطرح شد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران از آزادسازی 23 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

آزادسازی 23 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تهران در سال 98

جبرئیل برادری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایانا در استان تهران در این خصوص اظهار کرد: به همت کارشناسان واحد امور اراضی شهرستان در طی سال 98 تعداد 122 مورد ساخت و ساز غیرمجاز قلع و قمع شده است.

وی افزود: به استناد تبصره 2 ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ماموران اداره امور اراضی و اکیپ گشت حفاظت اراضی شهرستان با گشت زنی های مکرر در سطح منطقه، ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان عمدتاً در بخش آفتاب و کن را شناسایی و با توجه به اینکه دستور توقف عملیات آنها از پیش با حکم قضایی صادر شده بود، تخریب و در مجموع 23 هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی این شهرستان آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

وی همچنین افزود: عزم همکاران امور اراضی شهرستان درحفظ و حراست از اراضی کشاورزی و برخورد با هرگونه تخلف در این زمینه جدی است وتحت حمایت عالیترین مقام قضایی و اجرایی شهرستان باید از هرگونه اغماضی نسبت به متخلفان ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی خودداری نمایند؛ چراکه تخلف در این زمینه ازجمله جرائم مشهود است وکارشناسان متولی نیز در صورت مشاهده میبایست سریعا نسبت به جلوگیری از پیشرفت اقدام نمایند.

برادری ادامه داد: بسیاری از سودجویان قصد دارند با تغییر کاربری در اراضی کشاورزی مانع از تولید محصولات کشاورزی شوند که اقدامات سودجویانه متصرفان تحت نظارت قرار دارد و طبق قانون با متخلفان برخورد جدی صورت می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران با بیان لزوم حراست از اراضی کشاورزی  از همه افرادی که قصد تغییر کاربری بر روی اراضی کشاورزی و باغات را دارند، درخواست کرد در ابتدای امر از جهاد کشاورزی استعلام کرده تا در آینده دچار مشکل نشوند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید