Iranian Agriculture News Agency

با تخریب دو مورد تغییر کاربری وساخت وساز غیرمجاز، 3هزارمترمریع از اراضی مرغوب کشاورزی درورامین آزاد سازی شد.

آزادسازی 3هزارمترمریع از اراضی مرغوب کشاورزی در ورامین

به گزارش ایانا در استان تهران، بنائیان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: درجهت حفظ اراضی زراعی و باغی و با عنایت به صدور احکام مقامات قضایی در اجرای قانون تبصره 2 و ماده 10 و جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی دو مورد تغییر کاربری و ساخت وساز غیرمجاز در ورامین شد.

وی ادامه داد: این تخریب ها با هماهنگی نماینده دادستان بود که طی آن 3هزارمترمربع زمین مرغوب کشاورزی به چرخه تولید بازگشت داده شد.

بنائیان خاطرنشان کرد: هرکس قصد تولید و کشاورزی را در سطح شهرستان داشته باشد به او کمک هم خواهیم کرد ولی کسانی که قصد سودجویی و تخریب منابع کشاورزی را دارند بدانند قاطعانه با آنها برخورد خواهیم کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید