Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان پردیس بر بکارگیری کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرستان به جهت نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر بر فرایند تامین و توزیع نهاده های اساسی کشاورزی و دامی تاکید کرد.

بکارگیری کلیه امکانات برای نظارت دقیق تر بر فرآیند تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در پردیس

به گزارش ایانا در استان تهران، جلسه بررسی روند رصد و پایش نهاده های کشاورزی شهرستان پردیس با حضور اعضای کمیته راهبری شهرستان ، نمایندگان مدیریت توسعه بازرگانی ، حراست ،بازرسی،و واحد های تخصصی در شهرستان درمحل دفتر مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مسئولین وکارشناسان سازمان به تشریح دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیرجهاد کشاورزی در این حوزه پرداخته و تاکید کردند: کلیه نهاده های کشاورزی و دامی که از ارز دولتی تامین شده را بایستی مورد پایش و رصد مستمر قرار داد تا این نهاده ها به دست مصرف کننده نهایی (کشاورزان و دامداران )  و با قیمت مصوب برسد . 

قریشی در ابتدا روند پایش طرح از ابتدای اجرا تاکنون ارائه داد و نیز حساسیت ریاست سازمان در مورد سهولت دسترسی تولیدکنندگان بخش کشاورزی به نهاده های مورد نیاز با قیمت مناسب را گوشزد کرد .

در ادامه مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ضمن اشاره به فعالیت دقیق تیم های نظارتی وپایش فعال درسطح شهرستان و انجام بازدیدهای میدانی مستمر با هماهنگی و حضور نمایندگان صنعت و معدن و تجارت وتعزیرات حکومتی، بر بکارگیری کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرستان به جهت نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر بر فرایند تامین و توزیع نهاده های اساسی کشاورزی و دامی تاکید کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید