Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس در جلسه مشورتی با نظام صنفی کشاورزی، این نهاد را یک اهرم و بازوی اجرایی قوی برای جهاد کشاورزی پردیس خواند.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، جلسه هم اندیشی و مشورتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پردیس با حضور انیسی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان تهران و هداوند میرزایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان تهران و دبیر اجرایی  نظام صنفی کشاورزی شهرستان پیشوا و  اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان پردیس در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد .

قریشی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس در این نشست با بیان این نکته که تعیین کننده منزلت وجایگاه نظام صنفی در شهرستان مسئولین آن هستند، اظهار کرد: آن ها هستند که با عملکرد و پیگیری های خود می توانند برای جایگاه نظام صنفی در جمع بهره برداران شهرستان جلوه و منزلت ایجاد کنند .

وی ضمن گلایه و ابراز ناراحتی از مغفول ماندن این بخش در جهاد کشاورزی شهرستان پردیس ادامه داد: ما به نظام صنفی به عنوان یک اهرم کمک کننده و بازوی اجرایی قوی در کنار بخش دولتی نگاه می کنیم و ازطریق حضور نظام صنفی کشاورزی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، در جهت استیفای حقوق نظام صنفی کشاورزی هم راستا با تلاش برای افزایش بهره وری کشاورزی در شهرستان  گام برمی داریم.

قریشی تصریح کرد: با این نگاه ونگرش به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان پردیس این نوید را می دهیم که از این پس با استقرار منظم و دائم اعضای نظام صنفی به صورت همه روزه ، کمک می کنیم تا درکنار بهره مندی کشاورزان و بهره برداران این شهرستان از خدمات نظام صنفی کشاورزی این نهاد مردمی به جایگاه و منزلت واقعی خود در شان  بهره‌برداران بخش کشاورزی این شهرستان برسد .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید