Iranian Agriculture News Agency

نشست فصلی زراعت استان تهران ازطریق ویدئو کنفرانس درآستانه فصل زمستان با تاکید بر تامین کود موردنیاز این فصل برگزار شد.

نشست فصلی ویدئوکنفرانسی زراعت در استان تهران برگزار شد

به گزارش ایانا در استان تهران، نشست فصلی زراعت استان تهران با حضور مدیر زراعت سازمان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و روسای ادارات تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان های 16گانه استان تهران از طریق ویدئو کنفرانس در سالن جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

بهنیا، مدیر امور زراعت سازمان در این نشست که با درآستانه فصل زمستان با تاکید بر تامین کود موردنیاز این فصل برگزار شد، اظهار داشت: 35هزارهکتار از اراضی زراعی استان تهران در سال زراعی جاری، تحت کشت جو قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هم چنین گندم در بیش از 39هزارهکتار از اراضی کشاورزی استان تهران و کلزا در 2600هکتار از این اراضی کشت شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان کرد: کشت محصول کلزا برای خودکفا شدن در زمینه روغن نباتی از اولویت‌های دولت است.

وی تصریح کرد: محصول کلزا نسبت به دیگر محصولات زراعی آب کمتری نیاز دارد و جایگزین خوبی برای دیگرمحصولات زراعی آب بر است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید