Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آموزشی اصول علمی و عملی تغذیه دام باهدف افزایش توان علمی و عملی دامداران دهمویز برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی اصول علمی و عملی تغذیه دام در دهمویز شهریار

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، کارگاه آموزشی اصول علمی و عملی تغذیه دام با حضور دامداران تحت پوشش به منظور افزایش توان علمی و عملی آنان در محل مرکز جهاد کشاورزی دهمویز برگزار شد.

تلفیق دانسته های علمی با امکانات عملی از مهم ترین عواملی است که پیشرفت در هرفعالیت تولیدی و اقتصادی را تضمین می کند این امر به ویژه دربرخی رشته های تولیدی مانند فعالیت دامپروری حائز اهمیت است.

در این کارگاه آموزشی مطالبی تحت عنوان احتیاجات غذایی دام، انواع مواد خوراکی، ویژگیهای عمومی و نکات مهم استفاده از کنستانتره، اصول تهیه جیره متعادل، شرایط جیره غذایی،روش های خوراک دادن به دام، شرایط انبار مواد خوراکی ارئه شد.

دامداران حاضر در این کارگاه آموزشی دانش بومی و تجربیات خود را در زمینه دامپروری با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید