Iranian Agriculture News Agency

با حضور مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بین الملل؛

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بهارستان گفت: هیئت کارشناسی ICT از نمایندگان کشورهای روسیه و هند از مجتمع گلخانه ای فراکشت پارسیان بازدید کردند.

نمایندگان کشورهای روسیه و هند از مجتمع گلخانه ای فراکشت در بهارستان بازدید کردند

به گزارش ایانا در استان تهران، با هماهنگی دفتر امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و با حضور مشاور معاون وزیر در امور بین الملل، هیئت کارشناسی ICT از نمایندگان کشورهای روسیه وهند به همراه جمعی از کارشناسان به منظور بررسی بسترهای موجود در زمینه توسعه تجارت از واحد گلخانه ای مدرن فراکشت پارسیان شهرستان بهارستان بازدید نمودند.

درحاشیه این بازدید مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بهارستان با اشاره به اهمیت توسعه تجارت بین الملل، ایجاد فضاسازی واحدها و بازاریابی محصولات کشاورزی را از رئوس برنامه ریزی های مدیریت عنوان کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید