Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری اعلام کرد: ۱۳هزارمترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان ری در پی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی آزادسازی شد.

۱۳ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شهرستان ری آزادسازی شد

به گزارش ایانا در استان تهران، محمد عباسی با بیان این خبر گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، 8 مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای فیروزآباد بخش قلعه نو تخریب شد.

وی ادامه داد: با این قلع و قمع، ۱۳هزارمترمربع از اراضی مرغوب کشاورزی روستای فیروزآباد به چرخه تولید محصولات کشاورزی بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری با تاکید بر حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار داشت: با هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز و دخل وتصرف در اراضی کشاورزی که مانع از تولید محصولات کشاورزی شود به شدت برخورد می شود.

عباسی از همه مالکان و کشاورزان خواست که قبل از هرگونه اقدامی در زمینه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی حتما با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکاتبه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید