Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از دو واحد تولیدی بخش دامی در شهرستان ری بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، مرتضی رضایی معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به همراه معاون بهبود تولیدات دامی استان تهران، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ری و سایر مسئولان از دو پروژه دامی در استان تهران بازدید کردند.

واحد پرورش گاو شیری آقای احسان اله صابری، از دامداران شاخص استان تهران در ابتدای این مراسم مورد بازدید قرار گرفت.

این واحد 14 هکتاری با داشتن ۳۲۰۰ راس کل گله که ۱۷۰۰ راس آن مولد است، به تولید روزانه۶۰ تن شیر می پردازد.

هم چنین واحد پرورش بز سانن، آلپاین و مورسیا در روستای گلحصار از توابع بخش کهریزک شهرستان ری نیز دیگر پروژه ای بود که معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و هیئت همراه از آن بازدید کرد.

این واحد با سرمایه گذاری بخش خصوصی به فعالیت ۲۰۰۰ راس مولد و ۴۰۰۰ راس کل گله در مساحت یک هکتار به تولید شیر بز و سایر محصولات لبنی مرتبط مشغول است که طرح توسعه ای این واحد دامداری مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید