Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: کود مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه استان تامین شده است.

کود مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه تامین شده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، یازدهمین جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در سال 98 با محوریت کشت کلزا، توسعه گلخانه ها و توسعه پرورش دام های سبک درمحل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خواستار تلاش ویژه در تحقق برنامه کشت کلزا در شهرستان ها شد و ضمن تقدیر از عملکرد شهرستانهای سردسیر ( دماوند- فیروزکوه) گفت: در دوهفته باقی مانده، شهرستان ها تلاش کنند که عقب ماندگی ها جبران شود.

وی درخصوص تأمین کود مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان استان اظهار داشت: انصافاً اقدامات ارزنده ای توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران صورت گرفته، بدون هیچ بهانه ای نسبت به معرفی کشاورزان بزرگ به صورت مستقیم به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام کنند و کمک کنند کودهای فله نیز در شهرستان ها جذب شود.

در ادامه جلسه علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با ارائه گزارشی اظهار کرد: درحال حاضر قریب به دوهزارتن کود در کارگزاری های استان موجود بوده که شهرستان ها باید زود جذب کنند و معادل همین مقدار در انبار مرکزی شرکت به صورت فله موجود است که شهرستان ها در جذب این کودهای فله همکاری بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید