Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان از آغاز کشت کلزا در این شهرستان خبر داد

آغاز کشت کلزا در شهرستان بهارستان

به گزارش ایانا در استان تهران، مجتبی مرادی پرنی مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهارستان ضمن اشاره بر بسیج کلیه نیروها وامکانات از آغاز کشت کلزا در این شهرستان خبرداد و گفت: همزمان با آغاز فصل کشت 20 هکتار از اراضی زراعی شهرستان تحت کشت این محصول قرار گرفت.

وی با اشاره به افزایش سه برابری سطوح تقاضایابی شده نسبت  به زمان مشابه در سال قبل، بر ادامه روند کشت این محصول در زمان باقی مانده و اعمال نظارت های دقیق بر روند کار تاکید کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید