Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد با اشاره به کارگاه آموزشی کاشت کلزا با حضور کشاورزان پیشروی شهرستان اظهار داشت: تقاضایابی و نیز آماده سازی اراضی برای کشت کلزا در شهرستان ملارد تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت.

تقاضایابی برای کشت کلزا تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت

به گزارش ایانا در استان تهران، کارگاه آموزشی کاشت کلزا با حضور تعداد زیادی از بهره برداران و کشاورزان پیشرو شهرستان ملارد در مرکز جهاد کشاورزی بی بی سکینه برگزار شد.

در این کارگاه حمزه جعفری معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد درباره لزوم و فواید کشت کلزا مطالبی بیان کرد.

وی در این کلاس همچنین درخصوص رعایت الگوی کشت برای کشاورزان توضیحاتی ارائه داد و خطاب به کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی گفت: لازم است تا با برگزاری نشست های متعدد و مراجعه به مزارع کشاورزان را از فواید کشت کلزا درجهت محافظت ازخاک ونیز لزوم تولید دانه های روغنی آگاه نمایند .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید