Iranian Agriculture News Agency

چهارمین جلسه شورای راهبری جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم با حضور مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم، مسئول نظام مهندسی کشاورزی شهرستان، معاون فنی، رئیس اداره آب وخاک، رئیس اداره اموراراضی، مسئول طرح وبرنامه وکارشناسان شهرستان درسالن جلسات این مدیریت برگزار شد.

گشت دوم امور اراضی شهرستان رباط کریم فعال می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، حیدری مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم در این جلسه مباحثی را از جمله مبارزه با زمین خوران وتشدید گشت های امور اراضی، پیگیری پروژه های آب وخاک اعم از آبیاری تحت فشار، تسهیل در روند صدور مجوز احداث گلخانه ها باتوجه به اهمیت توسعه کشت های گلخانه ای و ضرورت رفع موانع توسعه گلخانه ها با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی مطرح کرد.

در این جلسه مقرر شد گشت دوم امور اراضی به منظور کنترل و بر خورد با متخلفین، در ساعات غیر اداری فعال شود و بهره برداران نمونه و برترین های بخش کشاورزی شهرستان به جهاد کشاورزی استان معرفی شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید