Iranian Agriculture News Agency

با رشد 10 درصدی نسبت به سال گذشته؛

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با اشاره به خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: خرید گندم از کشاورزان استان به صورت مستقیم و یا از طریق کارخانه های آرد سازی به 108 هزارتن رسید.

بیش از 108 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، عباس ارشدی در مورد افزایش خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان تهران گفت: در سال جاری با تمهیدات شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکنون مجموع خرید مستقیم و قراردادی کارخانجات آرد با 108 هزار تن نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته افزایش ده درصدی داشته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که فصل خرید گندم در شهرستان های دماوند و فیروزکوه همچنان ادامه دارد.

ارشدی تصریح کرد: تاکنون کلیه مطالبات کشاورزان از طریق بانک عامل پرداخت شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید