Iranian Agriculture News Agency

۲۲۲۵ میلیارد تومان خسارت سیل و تگرگ تنها در بخش باغات استان تهران

بیش از هزار راس دام سبک آسیب دیدند

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به خسارات سنگین کشاورزان از سیل و تگرگ اخیر گفت: در برآوردهای اولیه ۴۰ میلیارد ریال در حوزه دامی، ۹۰میلیارد ریال در حوزه شیلات، ۱۶میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در حوزه زراعت آسیب وارد شده است؛ این درحالی است که کشاورزان شهرستان های شرق استان ازجمله گلخانه داران ورامین نبز بر اثر طوفان و باد شدید دچار خسارت شده اند.

۲۲۲۵ میلیارد تومان خسارت سیل و تگرگ تنها در بخش باغات استان تهران

به گزارش ایانا در استان تهران، پازوکی سرپرست سازمان در جلسه ای که در محل فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد، با اشاره به خسارات سنگین کشاورزان از سیل و تگرگ اخیر گفت: در برآوردهای اولیه ۴۰ میلیارد ریال در حوزه دامی، ۹۰میلیارد ریال در حوزه شیلات، ۱۶میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در حوزه زراعت آسیب وارد شده است؛ این درحالی است که کشاورزان شهرستان های شرق استان ازجمله گلخانه داران ورامین نبز بر اثر طوفان و باد شدید دچار خسارت شده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این تاسیسات کشاورزی نیز دچار آسیب شده اند؛ ازجمله تخریب آبراه های عشایری در پلور و دماوند، ۱۲ کیلومتر جاده دسترسی بین مزارع، ۳۵ کیلومتر کانال عمومی، ۱۵۰۰هکتار از سیستم های آبیاری کم فشار و تحت فشار اجرا شده و ۴ مورد استخرهای ذخیره آب که برآورد ریالی خسارات نیز انجام خواهد شد.

پازوکی، تگرگ را از دغدغه های اصلی باغداران شهرستان عنوان کرد که هرساله خسارات زیادی را به محصولات باغی دماوند وارد می کند و گفت: بهترین روش استفاده از روش های علمی مقابله ای با تگرگ است که نیازمند کمک های فنی، تسهیلات ارزان قیمت، ردیف های بودجه ای و اعتباری جهت اجرای این روش ها به صورت پایلوت در شهرستان ها به منظور حل زیربنایی این مسئله است.

رئیس اتحادیه باغداران شهرستان دماوند نیز با ارائه موضوعات و مشکلات این تولیدکنندگان، اظهار امیدواری کرد تا با حرکت زودهنگام برای احیای باغات و پرداخت غرامت و بیمه کشاورزان، تولید در قطب باغی استان تهران با هدف نهایی تحقق امنیت غذایی و تولید پایدار ادامه یابد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید