Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور گفت: نمونه های برتر کشاورزی، نگین های کشاورزی کشور هستند.

نمونه های برتر کشاورزی، نگین های کشاورزی کشور هستند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، بزرگی مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور  با بیان اینکه امنیت غذایی بخش مهمی از امنیت اقتصادی است اظهار داشت : امنیت غذا با اشتغال و معیشت مردم گره خورده و برنامه های خوبی در دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی در حال اجراست.

وی سه رکن اصلی امنیت غذایی را تولید غذای کافی ، غذای سالم و غذای در دسترس عنوان کرد و گفت : اساس این موضوع بهره وری ست ؛ کشاورزان برتر ما نماد بهره وری هستند و اگر 20 درصد کشاورزان ما مانند نمونه ها عمل کنند تراز کشاورزی را تغییر خواهیم داد .

بهره وری از استان تهران آغاز می شود و کشاورزان برتر ما از بسیاری از مراکز تحقیقاتی جلوتر هستند ؛ ما نه تنها از کشاورزان نمونه تقدیر می کنیم بلکه مجمعی برای خبرگان کشاورزی برای هم افزایی و همراهی و همکاری بیشتر تولیدکنندگان برتر در نظر گرفته ایم.

استان تهران پیشانی کشور است و در کنار تولید می تواند بازار را هم مدیریت کند ، بنابراین تولیدکنندگان برتر استان تهران به نوعی الگوی کشور هستند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید