Iranian Agriculture News Agency

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از روند اجرای تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال و نوروز 1401 با محوریت سازمان تعاون روستایی استان بازدید کرد.

بررسی روند اجرای تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال و نوروز 1401 در استان تهران

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، در پی تکمیل استقرار میوه تنظیم بازار ایام پایانی سال و نوروز 1401 (سیب درختی دماوند و پرتقال مازندران) در سردخانه منتخب استان بازدیدی توسط‌ پازوکی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه مدیر سازمان تعاون روستایی استان و سایر مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ارزیابی عملکرد ذخیره سازی و نظارت بر آن از سردخانه ذخیره میوه تنظیم بازار بازدید شد.

در این بازدید پازوکی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت پذیرفته توسط سازمان و شبکه تعاون روستایی استان، کیفیت میوه ذخیره سازی شده را مطلوب ارزیابی نکرد و آن را بستر مناسبی در تنظیم بازار برشمرد.

سلگی، مدیر تعاون روستایی استان نیز روند اجرا از تامین تا توزیع را با توجه به تجربیات سنوات قبل بیان کرد و همراهی کارگروه راهبردی تنظیم بازار ایام میوه پایانی سال و نوروز 1401 به ویژه سازمان جهاد کشاورزی استان را لازمه موفقیت طرح دانست.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید