Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی:

شیرزاد گفت: انتقال فرآیند کسب حداکثر ارزش افزوده خرید وفروش محصولات کشاورزی و اصلاح نقشه تولید در کشور از طریق گسترش «خریدهای توافقی» رقم می‌خورد.

 اصلاح نقشه تولید با گسترش »خریدهای توافقی»
 
 
به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی  حسین شیرزاد  با بیان اینکه  در شرایط کنونی، سیاست‌های تجاری و قیمتی، گرایشی محسوس به سمت بهبود فضای تجـارت محـصولات کـشاورزی می‌رود، تصریح کرد:بین‌المللی شدن بازارها شرایطی بهتر اما رقابتی تر را ایجاد نموده است. 

 شیرزاد در توصیف اهمیت و ضرورت خرید توافقی محصولات کشاورزی تصریح کرد: پس از تصویب قانون خرید تضمینی در سال ۱۳۶۸ و احاله مباشرت خرید محصولات تضمینی به سازمان و افزایش تعداد محصولات مشمول خرید تضمینی، سطوح مختلف ستادی و اجرائی سازمان و اتحادیه ها در مرکز، استانها و شهرستانها عمدتاًً درگیر امور و مشکلات فرآیند خریدهای تضمینی شدند. بطوریکه کشاورزان برای رهائی از ظلم و اجحاف همه جانبه دلالان و سلف خرها به یگانه «تور حمایت دولتی» درقالب خریدهای تضمینی ازطریق شبکه تعاونیها بعنوان خریدار پناه بردند. اما علیرغم وجود قوانین و مقررات مصوب جهت حسن انجام خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، بدلایل متعدد ازجمله عدم انجام تحقیقات کافی و عدم توجه لازم از سوی مدیران ارشد ذیربط به جوانب و آثار تبعی، درمقام اجرا ی آن موجب بروز نارسائی های فراوان گردیده است.

این صاحب‌نظر حوزه "توسعه کشاورزی" درخصوص خریدهای تضمینی خاطرنشان کرد: این رویه، علاوه بر اینکه زیانهای مالی و اقتصادی زیادی بر دوش دولت و تولیدکنندگان تحمیل می نماید با انحراف از مسیر اصلی مشخص شده درمتن و محتوای قانون، معایب عمده ای را نیز به همراه داشته است. لذا به منظور خروج از این وضعیت و شرایط غیراصولی، غیرمنطقی و ناعادلانه خرید و فروش محصولات در مقایسه با خریدهای آزاد توسط دلالها و همچنین اصلاح شرایط نامناسب حاکم بر چرخه خریدهای تضمینی و محدودیت اقلام مشمول خرید تضمینی و اثرات وضعی آن بر کیفیت محصولات و افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد تعادل نسبی مربوطه، اتخاذ روش خرید توافقی و بازنگری اساسی پیرامون ابعاد مختلف آن ضروری به نظر میرسد.

شیرزاد در تشریح فرآیند خرید وفروش توافقی عنوان کرد: اساسا" خرید توافقی روشی است که درمسیر قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد و پیش بینی های انجام شده در طرح جامع ساماندهی خریدو فروش محصولات کشاورزی( نوع، ارزش هر کیلوگرم و مقدار وزنی معین شده ) بر مبنای قراردادهای تنظیمی فیمابین صورت پذیرفته و اقدام به خرید و فروش این نوع محصولات می گردد. ضمنا هر محصول دارای استانداردهای خاص خود بوده و رعایت آن برای هر محصول الزامی است. این عملیات درقالب "طرح جامع ساماندهی خریدوفروش محصولات کشاورزی توافقی" صورت پذیرفته و مجموع امور وفعالیتهای زیرمجموعه این فرآیند براساس مفاد طرح مذکور پیش بینی وتعیین گردیده واین طرح بامسئولیت نظارت وکنترل واحدهای ذیربط و با اجرای عملیاتی اتحادیه ها وشبکه تعاونی های کشور در کلیه استانها انجام میگیرد که بنابه ماهیت واهمیت موضوع خریدوفروش محصولات بصورت توافقی وجلوگیری از زیانهای ناشی ازخریدهای تضمینی وهزینه های تحمیلی براقتصاد کشور، ترجیحا" می‌بایست قبل از اجرای خریدهای تضمینی صورت گرفته وخریدهای تضمینی درکنار خریدهای توافقی وبعنوان آخرین راهکار و یا بنابه مقتضیات و سیاست های خاص دولت انجام شود، در عین حال، فرآیند خریدوفروش توافقی محصولات کشاورزی درطول سال ممکن است از قبل، همزمان ویا حتی بعد از خرید و فروش تضمینی محصولات اجرا شود که هم اکنون نیز اتحادیه ها و شبکه تعاونیهای روستائی کشور بصورت عملی این طرح را اجرا می نمایند.

رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در تحلیل سایر موانع پیش روی گسترش راهبرد مهم خریدهای توافقی که موجب خودداری برخی مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی در ورود به این شیوه خرید و فروش‌ محصولات کشاورزی گشته است، گفت: برآیند دیدگاه شما مدیران نشان می دهد که مهمترین کارکرد مورد انتظار از شرکتهای تحت مدیریت خود را توزیع نهاده های کشاورزی با کیفیت و قیمت مناسب می‌دانید، درحالیکه امروزه با وجود مؤسسات و نهادهای مختلف در مناطق روستایی که در بخش توزیع نهاده های کشاورزی فعال هستند، به نظر می رسد با کم رنگ شدن نقش اتحادیه ها و تعاونی های روستایی در توزیع نهاده های کشاورزی، بخش خصوصی رانتیر و سودجو، انحصار توزیع نهاده ها را در دست گرفته اگرچه در بلندمدت هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت ممکنست با زیان بهره برداران کشاورزی هم روبرو شویم. بنابراین اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی روستایی در بازار نهاده های کشاورزی با فضایی دشوار و کاملا" رقابتی مواجه خواهند بود ضمن آنکه کنترل و نظارت بر قیمت وکیفیت نهاده ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز بیش از پیش احساس می‌شود.
او ادامه داد: یکی از راهکار های کاهش ریسک می تواند ایجاد صندوق های بیمه حمایت از خرید های توافقی باشد. از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شرکت ها از خرید تضمینی محصول گندم سبب شده تا شرکت های تعاونی روستایی در پی اتخاذ رویکردهای مختلفی برای ایجاد منابع مالی در شرکت های تعاونی باشند و از آنجاییکه سرمایه به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید محسوب میشود این امر سبب کاهش دخالت های ادارات تعاون روستایی واتحادیه ها در تصمیم گیری تعاونی های روستایی شده ودر پاره ‌ای موارد، شرکت هایی که دارای مدیرعامل نوآور و خلاقی بودند به سمت بهبود علمکرد وارتباط بیشتر با اعضا حرکت نموده اند، یکی از اقداماتی که می تواند در عملکرد کلی تعاونی های روستایی موثر باشد رشد ارتباطات افقی تعاونیها باهم به ویژه در سطوح استانی است، درحالی که ساختار ارتباطات در شرکت های تعاونی روستایی اغلب عمودی بوده و برای فعال تر شدن دامنه فعالیت شرکت های تعاونی روستایی لازم است راهکارهایی برای تعامل بیشتر تعاونی ها در سطوح استانی و بویژه هم افزایی در موضوع خرید و فروش محصولات مورد نیاز استان ها با یکدیگر طراحی شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید