Iranian Agriculture News Agency

معاون آموزش و ترویج سازمان تات:

امنیت غذایی، هدف کاروان‌های ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی

معاون آموزش و ترویج سازمان تات گفت: برنامه الگوی کشت ملی اساسی‌ترین برنامه‌ی بخش کشاورزی به منظور پیاده‌سازی استراتژی و راهبرد کلان نظام که همان امنیت و اقتدار غذایی است، می باشد و امنیت غذایی هدف غایی کاروان های ترویج بهره‌وری است.

امنیت غذایی، هدف کاروان‌های ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، افتتاحیه پنجمین و بزرگترین کاروان ترویج بهره‌وی ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی کشت پاییزه (1403-1402) با حضور خیام نکوئی معاون وزیر و رئیس سازمان تات، قاسمی  معاون آموزش و ترویج، موموندی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی و سایر مدیران و مسئولین ستادی و استانی در روز دوشنبه اول آبان ماه 1402بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

محمدمهدی قاسمی در افتتاحیه پنجمین و بزرگترین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت بیان کرد: روز اول و افتتاحیه برنامه کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی با روز اول آبان که در تقویم به عنوان روز  آمار و برنامه ریزی نام گرفته مصادف شده است

وی ادامه داد: برنامه الگوی کشت ملی اساسی‌ترین برنامه‌ی بخش کشاورزی به منظور پیاده‌سازی استراتژی و راهبرد کلان نظام که همان امنیت و اقتدار غذایی است، می باشد. امنیت و اقتدار غذایی دارای سه مولفه است: موجود بودن، در دسترس بودن و پایدار بودن محصولات غذایی، که الگوی کشت در هر سه مولفه تأثیرگذار بوده و نقش بسیار مهمی دارد. کاروان‌های ترویج بهره‌وری الگوی کشت ملی نیز در همین راستا برنامه‌ریزی و اجرا می شود و  هدف غایی آن پوشش دادن و تأمین نیازهای غذایی جامعه است. به این معنا که محصولات کشاورزی و غذایی به اندازه کافی و به صورت پایدار در دسترس عموم مردم باشد.

 قاسمی اضافه کرد: یکی از مقولات اصلی که در این کاروان ها دنبال می شود، بهره‌وری به معنای انجام درستِ کارِ درست است. برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی مواردی مانند میزان نیاز غذایی، سرانه مصرف، سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و سایر موراد بایستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته تا پیاده‌سازی الگوی کشت ملی از طریق برگزاری کاروان‌های مذکور، بخش اعظمی از افزایش بهره‌وری محقق شود.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه قبل از برگزاری کاروان، سطوح زیر کشت در نقاط مختلف استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور بررسی، کارشناسی و مشخص شده است، گفت: با برگزاری این کاروان‌ها به دنبال افزایش عملکرد و راندمان تولید، کاهش سطح زیر کشت آبی گندم و افزایش سطح دیمزارها به منظور تأمین منابع آب از طریق بارندگی و صرفه جویی در مصرف آب، جهش تولید در دیمزارها هستیم.

وی افزود: یکی از مباحث و اهداف بسیار مهم که با اجرای این کاروان ها به دنبال آن هستیم، اقناع‌سازی مردم برای کمک به اجرای طرح هست؛ همچنین کمک به افزایش ریسک‌پذیری در کسانی که در این موضوع ذی‌مدخل هستند و استفاده از ظرفیت دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، نظام مهندسی، بنیاد ملی برکت، صندوق بیمه کشاورزی، پژوهشگر مروجان ارشد، کارشناسان پهنه، اساتید دانشگاه ها و محققان و تمام بخش‌ها ، گروه ها و کسانی که می توانند در پیاده‌سازی و تحقق الگوی کشت نقش‌آفرین و یاری‌رسان باشند.

قاسمی در پایان گفت: سه رویکرد اصلی هدایت، حمایت و نظارت که در کل برنامه‌ها و فعالیت‌های کشور و نظام جاری و ساری است، در کاروان‌های ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی  نیز دنبال می شود. برگزاری کاروان‌ها همان نقش هدایتی را داراست، بخش حمایتی به مباحثی مانند ارایه تسهیلات، خدمات صندوق های بیمه و غیره به منظور تاب آوری بهره برداران و کشاورزان باز می‌گردد و بخش نظارتی نیز با ارزیابی اثربخشی برگزاری کاروان‌ها، محقق خواهد شد. بنابراین بعد از اجرای کاروان‌ها باید بتوانیم عملکرد خود را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و تحقق این برنامه ملی را گزارش نمائیم تا ان شاالله شاهد آثار و عوائد آن در عرصه نیز باشیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید