Iranian Agriculture News Agency

استقبال کشاورزان از مصرف بذور گواهی شده

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال گفت: با فعالیت مؤثر مروجان کشاورزی، نفوذ بیشتر اینترنت و افزایش سطح آگاهی در بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شاهد افزایش روزافزون استفاده از بذور گواهی شده در کشور هستیم.

استقبال کشاورزان از مصرف بذور گواهی شده

سعید حاجی لویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد:  تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی محموله‌های بذری تولیدی یکی از وظایف حاکمیتی مؤسسه بوده و از طریق  اجرای آزمون کرت‌های کنترلی انجام می‌شود.  از این آزمون به‌منظور پایش اصالت و خلوص واریته‌ای (هیبرید و غیرهیبرید) در مراحل مختلف تکثیر بذر استفاده می‌شود؛ به گونه‌ای که مرجع ملی گواهی‌کننده بذر (مؤسسه) از سطح رضایت بخش کیفیت بذر تکثیر شده در خلال اجرای برنامه بذر OECD مطمئن شود.

وی ادامه داد: آزمون‌های کرت‌های کنترلی برای پاسخ‌دهی به دو پرسش طراحی و اجرا می‌شوند اینکه  آیا مشخصات نمونه منطبق با شناسنامه رقم است؟ به عبارت دیگر، آیا اصالت رقم مورد تأیید قرار می‌گیرد؟ و دوم اینکه آیا نمونه بذری، استانداردهای مصوب خلوص رقم را کسب می‌کند؟

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال افزود: برای پاسخگویی به پرسش اول باید با مقایسه مشاهد‌ه‌ای بین کرت‌های کنترلی که از کاشت نمونه‌های بذری گرفته شده از توده بذر، ایجاد شده‌اند و کرت‌های مرجع (نمونه‌های استاندارد) اقدام کرد.

حاجی لویی ادامه داد: برای پاسخگویی به پرسش دوم، باید بوته‌های خارج از تیپ در کرت‌های کنترل شناسایی شود. تعداد بوته‌های خارج از تیپ مجاز در کرت‌های کنترلی بستگی به استانداردهای بذر مندرج در برنامه بذر OECD دارد. این آزمون، یکنواختی توده بذری را معلوم کرده و میزان عدم تغییر در خصوصیات رقم در خلال فرآیند تکثیر بذر را تعیین می‌کند. همچنین با انجام این آزمون می‌توان اثر محدود کننده هر یک از نسل‌های تکثیر بذر را تعیین کرد.

وی اضافه کرد: بنابر این با استفاده از نتایج حاصل از کرت‌های کنترلی ضمن تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی رقم می‌توان  کشاورز را از کیفیت بذر خریداری شده مطمئن کرد، توانمندی پیمانکاران و تولیدکنندگان بذر را در چرخه تولید بذر رسمی کشور مورد ارزیابی قرار داد و همچنین میزان اثرگذاری ناظران و بازرسان مزارع تولید بذر را در چرخه تولید بذر برآورد کرد و نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های آنان را مشخص کرد.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال افزود: بذرهایی که موفق به کسب گواهی از سوی مؤسسه شده‌اند، قوه نامیه و قدرت جوانه‌زنی استاندارد، دارای حداقل بذر علف‌های هرز  و عاری از آفات و بیماری‌ها هستند. لذا کشاورزان با استفاده از این‌گونه بذور ضمن کاهش استفاده از سموم شیمیایی (علفکش و آفت کش)، جوانه‌زنی سریع‌تر و یکنواخ‌تر به عملکرد  بیشتر و مطمئن‌تری دست خواهند یافت.

کیفیت بالای بذور گواهی شده استفاده از سایر نهاده‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد

حاجی لویی ادامه داد:  استفاده از بذر خود مصرفی نشانگر عدم اطلاع کشاورز از مزایای بذور گواهی شده است. البته با فعالیت مؤثر مروجان کشاورزی، نفوذ بیشتر اینترنت و افزایش سطح آگاهی در بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شاهد افزایش روزافزون استفاده از بذور گواهی شده در کشور هستیم.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بیان کرد: با حمایت‌های دولت از تولید بذور گواهی شده (پرداخت سوبسید) هزینه خرید بذر گواهی شده در مقایسه سایر نهاده‌های کشاورزی بسیار کمتر است. علاوه بر این کیفیت بالای بذور گواهی شده استفاده از سایر نهاده‌های کشاورزی را نیز به‌طور چشمگیر کاهش خواهد داد. با این کار ضمن کاهش مصرف سموم شیمیایی، هزینه‌های کشاورزان کاهش و  سلامت مواد غذایی افزایش و تولیدات کشاورزی دوام و پایداری بیشتری خواهند یافت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید