Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت: مزارع آفتاب گردان شهرستان بوشهر جهت مبارزه با علف های هرز توسط پهپاد، سمپاشی هوایی شد.

سمپاشی هوایی مزارع آفتاب گردان شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، کبری توکلی افزود: در سمپاشی با پهپاد، کشاورزان در معرض محلول سمی قرار نمی گیرند و علاوه بر این از ورود ادوات و تراکتور به زمین جلوگیری می شود که این عامل مهمی در پیشگیری از له شدن محصول و کاهش میزان برداشت است.

توکلی اظهارکرد: در این سمپاشی از سم های سلکت سوپر و گالانت سوپر جهت مبارزه با علف های هرز باریک برگ استفاده شد.

وی گفت: سمپاشی از طریق پهپاد به نوعی کشاورزی هوشمند تلقی می شود که برای مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری ها، کاهش آلودگی محیط زیست و آب، کاهش مصرف سم و جذب بالای کود شیمیایی کاربرد داشته و قابلیت های صرفه جویی در مصر آب و هزینه عملیات، دقت بالای سمپاشی در مزارع، سهولت در بکارگیری و تسریع در کار دارند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید