Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهرگفت: به منظور افزایش عملکرد دامداری های سنتی کارگاه آموزشی تغذیه تکمیلی دام سبک برای دامداران شهرستان بوشهر برگزار شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه تکمیلی دام سبک در شهرستان بوشهر
به گزارش خبرنگار ایانا، کبری توکلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر، افزود: عمده ضعف دامداری های سنتی در شرایط روستایی تلفات بره و کهره های شیرخوار ، استفاده از خوراک هایی که از لحاظ پروتئین و انرژی کمبود دارند همچنین  ضعف مدیریتی در پیشگیری از بیماریها می باشد که این  عوامل سبب زیان دهی و عملکرد پایین دامداری های سنتی می گردد.
توکلی اظهار کرد: برای رفع این مشکل، کارگاه آموزشی ویژه ای برای دامداران برگزار گردید و در آن انواع مواد خوراکی در تغذیه دام  سبک،تغذیه بر ه های شیرخوار همچنین عوامل اصلی در افزایش وزن روزانه دام سبک آموزش داده شد.    

وی گفت: موفقیت دوره پرواربندی وابسته به رشد مناسب بره در دوره شیرخوراگی از تولد تا70 الی 80 روزگی است. رشد مناسب بره ها نیز بستگی به تولید شیر مناسب مادر و دریافت  کنسانتره و علوفه توسط بره در این دوره دارد. تولید شیر مناسب دام  مادر نیز بستگی به تهیه جیره مناسب شیردهی برای دام شیرده  و همچنین نژاد آن دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید