Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگان گفت: با توجه به ضرورت عملیات سمپاشی در مزارع کشاورزی با پهباد و برخورداری از مزایای فراوان آن، کارگاه آموزشی سمپاشی مزارع با این سیستم، برای بهره برداران بخش کشاورزی اجرا گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی سمپاشی مزارع با پهپاد

مصطفی فرامرزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگان، افزود: در این کارگاه آموزشی جایگاه پهبادها در کشاورزی هوشمند، مبارزه با آفات و محلول پاشی توسط پهبادها، کالیبراسیون پهباد، دریافت نقشه زمین و نحوه انجام عملیات سمپاشی مزارع، تشریح شد.

فرامرزی اظهار کرد: نظر به اینکه امروزه کشورها به دنبال استفاده از تکنولوژی جدید و کشاورزی دقیق است و یکی از این تکنولوژی ها، سمپاشی با پهباد بوده که ضرورت دارد استفاده از این سیستم و نمایش توانمندی آن در راستای ترویج به کار گیری فن آوری های نوین در کشاورزی منطقه به انجام رسد.

وی در خصوص مزایای بکارگیری پهباد جهت سمپاشی مزارع گفت: صرفه جویی 95 درصد در میزان آب، 30 درصد در مقدار سم، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی، کاهش خسارت له شدگی ناشی از حذف تردد ماشین آلات کشاورزی و به طور کلی کاهش هزینه های تولید محصول، از مهم ترین مزایای سمپاشی مزارع با پهباد است .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید