Iranian Agriculture News Agency

احمد سبحانی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: گرم شدن تدریجی هوا، کاهش رطوبت نسبی هوا، وزش بادهای گرم و بروز پدیده ریزگرد، شرایط را برای فعالیت آفات مرکبات بخصوص کنه، تریپس و ادامه فعالیت مینوز و در بعضی مناطق پسیل آسیایی فراهم نموده که امکان دارد خسارت‌های سنگینی به مرکبات استان وارد کند.

شرایط جوی مرکبات استان را تهدید می کند

احمد سبحانی در گفت و گو با خبرنگار ایانا در استان بوشهر گفت: آفات کنه، تریپس و پسیل از آفات مکنده بوده که با تغذیه از شیره گیاهی باعث رنگ پریدگی، کوچک ماندن، پیچیدگی و تغییر شکل برگ شده و ضعف و زردی درخت را به دنبال داشته و در نهایت باعث کاهش چشمگیر کمیت و کیفیت محصول می شوند.

سبحانی افزود: پسیل آسیایی مرکبات علاوه بر خسارت مستقیم به درخت، از طریق مکیدن شیره گیاهی قادر به انتقال باکتری Liberobacter  asiaticum عامل بیماری خطرناک میوه سبز(گرینینگ) مرکبات است. مینوز مرکبات نیز با تغذیه از پارانشیم برگهای نورسته و پیچیدگی و خشکیدگی آنها، از رشد بهاره سرشاخه ها جلوگیری کرده و خسارت زیادی می زند. خوشبختانه در پایش هایی که در باغات مرکبات انجام شده است تاکنون آفت پسیل جز در مناطق محدودی از شهرستان جم در دیگر باغات گزارش نشده  است. همچنین بیماری میوه سبز هم تاکنون در مرکبات استان اصلا مشاهده و گزارش نشده است.

وی اظهار کرد: مدیریت کنه مرکبات شامل مدیریت آبیاری باغ، تغذیه اصولی و متعادل، مبارزه با علف های هرز میزبان کنه ها، مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم کنه کش اختصاصی نظیر فن پیروکسی میت(= اورتوس) با غلظت 1.5 تا 2 در هزار، بروموپروپیلات(= نئورون) با غلظت 1 در هزار، هگزی‌تیازوکس(= نیسورون) با غلظت 5/0 تا 75/0 لیتر در هزار، بنزوکسی‌میت(= سیترازون) با غلظت 1 در هزار، اسپیرودیکلوفن(= انویدور) با غلظت 3/0 لیتر در  هزار است.

سبحانی گفت: به دلیل تعدد نسل کنه در طول فصل، نکته مهم در کارایی کنه کش ها رعایت تناوب در سموم مصرفی است.

وی افزود: مدیریت تریپس مرکبات شامل مبارزه شیمیایی با آفت تریپس می باشد که می توان از سموم مالاتیون و دی کلرووس با غلظت 1.5 تا 2 لیتر در هزار، اسپیروتترامات(= موونتو) با غلظت نیم لیتر در هزار، استامی پراید با غلظت نیم کیلو در هزار محلول پاشی و کنفیدور نیم لیتر در هزار به صورت محلول پاشی و یک لیتر در هکتار به صورت مصرف در آب آبیاری استفاده کرد. بنابراین در کنترل تریپس نیز رعایت تناوب در سموم مصرفی بسیار حائز اهمیت است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: برای مبارزه شیمیایی با مینوز مرکبات استفاده از سموم کنفیدور (نیم لیتر در هزار)، آبامکتین(600 میلی لیتر در هزار) و دورسبان(1.5 تا 2 لیتر در هزار)، هگزافلومورون(= کنسالت) با غلظت 250 میلی لیتر به همراه 3 لیتر روغن در هزار قابل توصیه است که به دلیل طولانی بودن دوره فعالیت این آفت باید سموم را به تناوب استفاده کرد تا آفت به سم مورد استفاده مقاوم نشود.

وی در مورد مدیریت پسیل مرکبات گفت: چون پسیل آسیایی مرکبات جز در مناطقی بسیار محدود، هنوز در باغات عمده استان مشاهده و گزارش نشده است نکته مهم و اساسی پیشگیری از ورود این آفت به باغات است که فقط با رعایت قرنطینه و انتخاب نهال از نهالستان های مجوزدار و سالم امکان پذیر است. همچنین برای کنترل این آفت رعایت بهداشت باغ، مدیریت آبیاری و مدیریت تغذیه بسیار حائز اهمیت است و در نهایت برای از بین بردن کانون آلودگی به منظور جلوگیری از سرایت به بقیه باغات مبارزه شیمیایی با پسیل مرکبات الزامی است.

وی گفت: در کنترل شیمیایی پسیل مرکبات استفاده از سموم برگ مصرف و محلول پاشی در مقایسه با سموم خاک مصرف ترجیح دارند و حشره کشهای استامی‌پراید(= موسپیلان)، ایمیداکلرپراید( =کنفیدور) و کلرپیریفوس(= دورسبان) با غلظت های اشاره شده در بالا و پیرپیروکسی فن(= آدمیرال) و اسپیروتترامات(= موونتو) هر دو با غلظت نیم در هزار توصیه می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید