Iranian Agriculture News Agency

مدیراموردام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: هویت گذاری اسب توسط وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام می باشد و نصب هر گونه میکروچیپ توسط هر فرد یا نهاد دیگری، فاقد ارزش قانونی است.

هویت گذاری اسب صرفا توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود

محمدصادق یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار ایانا افزود: مطابق بند ب ماده 2 قانون و ماده 10 نظام جامع دامپروری کشور، هویت گذای اسب کشور از مرحله نصب میکروچیپ، اخذ نمونه و تعیین هویت ژنتیکی در آزمایشگاه و صدور شناسنامه ژنتیکی برای آنها، از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و در حال حاضر توسط مؤسسه تحقیقات علوم دامی و مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور در حال انجام است.

یزدان شناس روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان بوشهر اظهارکرد: نصب هر گونه میکروچیپ دیگر توسط هر فرد یا نهاد دیگری، فاقد ارزش قانونی است و پرورش دهندگان اسب استان می توانند با مراجعه به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در مرکز استان، درخواست خود را برای هویت گذاری اسب های خود ارائه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید