Iranian Agriculture News Agency

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، « حمید رسولی» مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به سمت مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی منصوب شد.

مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی منصوب شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، « کاظم خاوازی» در بخشی از این حکم آورده است؛ نظر به تجربیات ارزنده جناب عالی در حوزه تأمین، تدارک و توزیع کودها و در راستای افزایش ضریب خوداتکایی کشور در تولید کودهای شیمیایی، بدین وسیله به عنوان "مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی" تعیین و منصوب می شوید.

انتظار می رود با تعامل و بهره گیری از ظرفیت های موجود در کشور، بخش خصوصی، اتحادیه ها و انجمن های مرتبط، شرکت های پتروشیمی و مراکز پژوهشی و دانشگاه ها و در چارچوب برنامه های وزارت متبوع در مسیر خودکفایی تولید کودهای شیمیایی بویژه کودهای فسفاته و پتاسه در کشور اقدام کنید.

حمید رسولی از سال ۱۳۹۶ در سمت مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت داشتند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید