Iranian Agriculture News Agency

یکی از مهمترین راههای افزایش راندمان تولید، مبارزه بموقع با علفهای هرز می باشد . درصورت عدم مبارزه، کاهش کمیت و کیفیت محصول را ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: یکی از مهمترین راه‌های افزایشراندمان تولید، مبارزه به‌موقع با علف‌های هرز داخل و حاشیه مزارع می باشد و با توجه به اینکه علف‌های هرز گندم موجب کاهش کمیت و کیفیت محصول می شود، مبارزه با آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

احمد سبحانی افزود: حذف کامل علف‌های هرز امکان پذیر نیست اما راه مناسب آن، کنترل و پایین نگه داشتن جمعیت علفهای هرز به شیوه های مختلف می باشد .

سبحانی اظهار کرد: مبارزه صحیح و بموقع با علفهای هرز گندم می‌تواند کمک زیادی به افزایش تولید، خلوص محصول تولید شده و همچنین کاهش هزینه های برداشت و کاهش خسارت آفات و بیماری‌ها داشته باشد. بنابراین مبارزه با علف‌های هرز باید به شیوه صحیح و در زمان مناسب و با دستگاه‌های مناسب انجام شود.

وی گفت: زمان دقیق مبارزه با علف‌های هرز قبل از به ساقه رفتن گندم و قبل از به گل نشستن علف هرز است. براین اساس، سموم شیمیایی مورد استفاده نیز باید براساس توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی صورت گرفته و در زمان مصرف باید نکات لازم درخصوص دز مصرفی، قابلیت اختلاط و استفاده از سمپاش مناسب رعایت شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید