Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آموزشی دامپروری با حضور 25 نفر از بهره برداران این حوزه در شهرستان دیلم برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی دامپروری در شهرستان دیلم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم گفت: مباحثیاز جمله از آشنایی با نژاد های مختلف بز و گوسفند در ایران و دنیا از جمله مدیریت تولید مثلی دام، مدیریت تغذیه صحییح دام، مدیریت بهداشت دام، آشنایی با بیماریهای مشترک انسان و دام ، ساخت و ساز صحیح دردامداریهای سنتی، محاسبه سود و زیان و عملکرد در واحدهای دامی روستایی در این کارگاه آموزشی مطرح شد.

ناصری افزود: این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی بهره برداران در زمینه دامپروری برگزار شد تا بهره برداران با شرکت در این دوره ها به بهبود عملکرد تولیدی خود کمک کنند.

ناصری اظهار داشت: با آموزش دورهای بهره برداران و معرفی روشهای نوین در تمامی حوزه های کشاورزی میتوان نسبت به ارتقای سطح علمی تولیدکنندگان کمک کنیم که این مهم باعث افزایش تولید در واحد سطح خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید