Iranian Agriculture News Agency

جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در استان بوشهر در سال جاری بیش از 200 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

جذب بیش از 120میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در سال جاری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، رییس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این تسهیلات شامل جذب انواع تراکتورها و ادوات کشاورزی با عنوان خط اعتباری مکانیزاسیون است.

علیرضا پدیسار افزود: این تسهیلات شامل جذب انواع تراکتورها و ادوات کشاورزی با عنوان خط اعتباری مکانیزاسیون است که نوسازی بخشی از ناوگان ماشینی کشاورزی استان را به همراه داشته و سبب بهبود اجرای عملیات کشاورزی در استان گردیده است .

پدیسار اظهار کرد: میزان جذب تسهیلات در سال جاری بیش از 200 درصد افزایش نسبت به  مدت مشابه سال گذشته داشته و این امر می توانه نقش بسزایی در افزایش ضریب و درجه مکانیزاسیون ، ارتقای سطح عملیات مکانیزه و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی استان داشته باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید