Iranian Agriculture News Agency

جوجه ریزی در استان بوشهر در سال جاری از 20میلیون قطعه فراتر خواهد رفت و تولید گوشت مرغ استان به 36هزار تن خواهد رسید.

جوجه‌ریزی در استان بوشهر از 20 میلیون قطعه فراتر رفت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تولید گوشت مرغ در قبل وبعد از انقلاب قابل مقایسه نیست. پرورش طیور در استان بوشهر به شیوه صنعتی با یک واحد آموزشی و ترویجی مربوط به اداره کل کشاورزی وقت در سال 1349 با ظرفیت 5000 قطعه در هر دوره در اطراف برازجان شروع گردید که این واحد تا ابتدای انقلاب به عنوان تنها واحد صنعتی مرغداری با دو دور جوجه ریزی و تولید بسیار ناچیز در سال قلمداد می گردید.

قطبی افزود: پس از انقلاب و به ویژه طی سه دهه اخیر به دلیل شرایط مناسب استان در امر پرورش تعداد واحدهای مرغداری به 227 واحد پرورش نیمچه گوشتی و ظرفیت 6/6میلیون قطعه در هر دوره رسیده است. به گونه ای که پیش بینی می شود جوجه ریزی در استان بوشهر در سال جاری از 20میلیون قطعه فراتر رود و تولید گوشت مرغ استان به 36هزار تن برسد.

قطبی اظهار کرد: وجود سالن های پرورشی مناسب و مجهزبه سیستم های نوین گرمایشی، سرمایشی، آبخوری و دان خوری و تهویه، تعداد 4دوره پرورشی میانگین جوجه ریزی در طول سال میانگین طول دوره 44روزه، با میانگین وزن مرغ زنده 2.4کیلوگرم و با مصرف حداقلی دارو در واحدهای مرغداری استان، سرمایه گذاری 5000میلیارد ریالی و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 3000نفر از جمله مشخصات صنعت مرغ گوشتی در استان بوشهر می باشد.

وی گفت : 2 واحد کارخانه جوجه کشی و 1 مزرعه  مرغ مادر گوشتی برای اولین بار در سال آینده در استان بوشهر راه اندازی می شود که این واحدها ضمن کامل کردن زنجیره صنعت مرغ گوشتی در استان بوشهر موجب تامین بخشی از جوجه یک روزه واحدهای پرورش گوشتی موجود در استان خواهند شد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید