Iranian Agriculture News Agency

با برگزاری 5 کارگاه آموزشی پرورش کرم ابریشم در استان بوشهر تعداد 150 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی با روش پرورش کرم ابریشم آشنا شدند .

150 بهره بردار بخش کشاورزی در استان بوشهر تحت آموزش پرورش کرم ابریشم قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال تاکنون 5 دوره کارگاه آموزش نوغانداری (پرورش کرم ابریشم) در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده است که در این کارگاه ها تعداد 150 نفر از بهره برداران با روش پرورش کرم ابریشم آشنا شدند.

مصطفی قایدی گفت: هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی توانمند سازی، مهارت آموزی و ایجاد اشتغال در روستاها می باشدکه متاسفانه پرورش آن در استان مغفول مانده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید