Iranian Agriculture News Agency

به منظور تغییر الگوی کشت، 16 گونه گیاه دارویی به صورت پایلوت در حوزه چاهکوتاه شهرستان بوشهر کشت شد.

کشت پایلوت 16 گونه گیاه دارویی در شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت: به منظور تغییر الگوی کشت، 16 گونه گیاه دارویی علف لیمو، مرزنجوش، شمعدانی معطر، گل گاوزبان، آویشن باغی ، مریم گلی ، زیره ، چیا ، رازیانه ، بادرنجبویه، زنیان، اسفرزه، نعناع فلفلی ، استویا، سیاهدانه و کاسنی به صورت پایلوت در حوزه  چاهکوتاه شهرستان بوشهر کشت شد.

کبری توکل افزود: کشت گیاهان داروی یک از اولویت های اول کشور در حوز منابع آب است که می تواند به عنوان جایگزین گیاهان آب بر به ویژه صیفی جات در شهرستان بوشهر مورد استفاد قرار گیرد.

توکلی اظهار کرد: شهرستان بوشهر یکی از قطب های کشت گیاهان داروی آلوئه ورا است که با توجه به اقلیم سازگار این شهرستان، می توان از کشت سا یر گیاهان دارویی در کنار آلوئه ورا استفاد کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید