Iranian Agriculture News Agency

اسب‌های کشور با عملیات میکروچیپ‌گذاری هویت‌گذاری می‌شوند و شناسه نصب شده برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی که با اسب در ارتباط هستند معتبر است.

اسب‌های استان بوشهر با میکروچیپ هویت‌گذاری می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: براساس قانون نظام جامع دامپروری کشور، عملیات میکروچیپ گذاری اسبهای کشور به مؤسسه تحقیقات علوم دامی واگذار شده و شناسه نصب شده توسط مؤسسه مذکور برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی که با اسب در ارتباط هستند معتبر است.

محمدصادق یزدان شناس افزود: براساس هماهنگی به عمل آمده بین معاونت امور تولیددات دامی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، از شرکت اسد بهدای فاقدد هویدت شناسایی (شماره گوش و میکروچیپ) در جشنوارههای زیبایی و اصلاح نژادی ممانعت به عمل می‌آید.

یزدان شناس اظهار کرد: براساس تفاهم نامه مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامدی کشدور، هیچ نهاد و ارگان دیگری حق نصب میکروچیپ و شناسه بر اسبهای کشور را ندارد.

وی عنوان نمود: پرورش دهندگان اسب استان میتوانند جهت هویت گذاری اسبهای خود به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در مرکز استان و یا شهرستان دشتستان مراجعه و درخواست کتبی خود را جهت اجرای عملیات میکروچیپ گذاری ارائه دهند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید