Iranian Agriculture News Agency

طرح آمارگیری نمونه ای هزینه تولید محصولات عمده زراعی در سال زراعی1397-98 با بهره گیری از توان کارشناسان خبره و مرتبط در خصوص کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی در سطح کلیه شهرستان های استان اجرا خواهد شد.

آغاز عملیات آمارگیری محصولات زراعی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در راستای وظایف وزارت متبوع، طرح آمارگیری نمونه ای هزینه تولید محصولات عمده زراعی در سال زراعی 98-1397 بر اساس تکمیل پرسشنامه با بهره گیری از توان کارشناسان خبره و مرتبط در خصوص کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی در سطح کلیه شهرستان ها با همکاری معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت شهرستان ها اجرا خواهد شد.

مهدی اعتمادی افزود: این آمارگیری به صورت نمونه گیری در سطح برخی از آبادی های استان و از طریق بهره برداران اجرا می گردد و از نتایج و داده های جمع آوری شده این طرح در برنامه ریزی ها و محاسبات اقتصادی از جمله تعیین قیمت خرید تضمینی و توافقی محصولات، حساب های منطقه ای و ... استفاده می شود .

اعتمادی اظهار داشت: آغاز عملیات میدانی طرح از روز شنبه 21/10/98 و زمان خاتمه آن 24/11/98 خواهد بود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید