Iranian Agriculture News Agency

به منظور دستیابی به امنیت غذایی و تولید محصول سالم و ارتقاء سطح سلامت عمومی یک دستگاه دیتالاگر پیش آگاهی و کنترل آفات در شهرستان کنگان نصب شد.

نصب دستگاه دیتالاگر هواشناسی کشاورزی در شهرستان کنگان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگان با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین جهت پایش عوامل خسارت‌زا گفت: دیتالاگر دما یا ترموگراف وسیله ای است که در فواصل زمانی به کمک سنسور دما اطلاعات دمای محیط اطراف خود را اندازه گیری، ذخیره و در صورت نیاز برای بهره برداران ارسال می کند.

مصطفی فرامرزی افزود: امروزه برای بهبود عملکرد محصولات کشاورزی و پیش آگاهی از زمان و نحوه مدیریت کنترل آفات و تغذیه گیاه نیاز است که روند تغییرا ت دما ، کمینه ، بیشینه ومیانگین دما و سایرموارد محاسبه و نمودارهای از آن نیز تهیه شود .

فرامرزی اظهار کرد: برای این منظور اقدام به نصب دستگاه دیتالاگر نمودیم تا با اطلاع به موقع از زمان مناسب کنترل آفات و بیماریهای گیاه ، مصرف بی رویه سموم شیمیایی  به خصوص درمحصولات صادرات استان و اثرات تخریب فعالیت های کشاورزی در محیط زیست را به حداقل رسانده و کیفیت محصولات تولیدی را افزایش داده و به امنیت غذای و تولید محصول سالم به منظور ارتقاء سطح سلامت عمومی دست یابیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید