Iranian Agriculture News Agency

عملیات اصلاح نژاد 500 راس از بزهای بومی استان بوشهر با استفاده از نژادهای پرتولید داخلی و خارجی در سال جاری در سطح گله‌های مردمی اجرا شده است.

بزهای بومی استان بوشهر در حال اصلاح نژاد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در برنامه اصلاح نژاد بزهای بومی استان از ترکیب نژاد بزهای بومی با نژاد خارجی آلپاین و همچنین بزهای نر ایستگاه اصلاح نژاد بز عدنی استفاد شد است و در سال جاری تاکنون عملیات اصلاح نژاد 500 راس از بزهای بومی استان بوشهر با استفاده از نژادهای پرتولید داخلی و خارجی در سطح گله‌های مردمی اجرا شد است.

افشین قطبی اظهار کرد: تبدیل چراگاه‌ها و مراتع به زمین‌های کشاورزی، تولید پایین نژادهای بومی، مهاجرت زیاد از روستاها به شهرها، مهم‌ترین دلایلی است که صنعت پرورش گوسفند و بز را تحت تاثیر قرارداد است.

قطبی همچنین افزود: کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سال‌های گذشته، باعث فقر مراتع وکاهش سطح زیر کشت نباتات علوفه‌ای و همچنین پسماندهای علوفه‌ای شده است که این باعث افزایش هزینه‌های نگهداری و پرورش دام‌های وابسته به مرتع شده و نگهداری دام به‌ویژه در شرایط بسته جوابگوی هزینه‌ها نبوده و اقتصادی نیست.

وی گفت: در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری و تولید بیشتر به‌ازای هر راس دام موجب اقتصادی شدن تولید و افزایش درآمد دامداران روستایی می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: قسمت عمده سود پرورش گوسفند و بز مربوط به تولید بره و بزغاله است. بنابراین یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری افزایش تعداد بزغاله متولد شده به‌ازای هر راس بز مولد ماده یا به‌عبارتی افزایش نرخ دوقلوزایی در گله است که با توجه به اینکه میزان دوقلوزایی در گله‌های مردمی پایین بوده و تنوع ژنتیکی کمی نیز وجود دارد، بنابراین استفاده از تکنیک‌های نوین پرورشی و نژادهای پرتولید داخی و خارجی برای اصلاح نژاد بزهای بومی ضروری است.

قطبی اظهار کرد: در همین راستا و در سال جاری از دو روش اصلاح نژاد بزهای بومی با استفاد از نژاد عدنی که از نژادهای پرتولید و اصلاح شده در خود استان است و همچنین ترکیب نژاد بزهای بومی با بزهای پرتولید آلپاین و سانن استفاده شده است.

وی افزود: برای این منظور از دام‌های برتر ایستگاه اصلاح نژاد بز عدنی و همچنین بزهای نر نژاد آلپاین و سانن موجود در ایستگاه با درصدهای مختلف برای اصلاح 500 راس بز بومی در 12 گله و با روش توزیع دام نر بین گله‌های تحت پوشش استفاده شد.

قطبی در پایان گفت: دام‌های تحت پوشش، هویت‌گذاری شده و تمامی اطلاعات تولیدی و تولیدمثلی آنها و همچنین بزغاله‌های متولد شد حاصل از عملیات اصلاح نژاد، ثبت و مورد تجزیه و تحلیل ژنتیکی قرار می‌گیرند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید