Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگان گفت: مقدار تولید عسل در شهرستان کنگان در سال گذشته 8000 کیلوگرم بوده که این مقدار مربوط به 800 کندوی مدرن زنبور عسل بوده است.

کنگان شهری مستعد در زمینه زنبورداری در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، مصطفی فرامرزی افزود: تولید عسل در این شهرستان از هر کندو به طور میانگین بیش از 10 کیلوگرم است .

وی اظهار داشت: از جمله خدمات ارائه شده به زنبورداران در سال گذشته توزیع شکر سهمیه ای و هم چنین ملکه اصلاح شده بوده است.

فرامرزی گفت: با توجه به مستعد بودن آب و هوای منطقه برای زمستان گذرانی پیش بینیمی شود تعداد زیادی زنبوردار مهاجر از نقاط مختلف کشور وارد استان شده و از استعداهای زنبورداری استان استفاده نمایند.

وی همچنین بیان داشت: علاوه بر تکثیر جمعیت و بچه گیری از کندوها، پیش بینی تولید عسل بهاره و کنار در سال آینده برای زنبورداران بومی و مهاجر در حد مطلوب و بیش از سالهای قبل مورد انتظار است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید